Aktualności

Posiedzenie Zarządu Krajowego (23.03.2017 r.)

23 marca 2017 r. w Bydgoszczy odbyło się 10 posiedzenie Zarządu Krajowego WZZ "Solidarność - Oświata". Podczas posiedzenia omówiono pakiet spraw finansowych, zatwierdzono Sprawozdanie finansowe Związku za 2016 r. Omówiono aktywność międzynarodową naszego Związku.
  Podjęto szereg decyzji dotyczących przygotowania wyborów władz statutowych wszystkich organów Związku z uwagi na kończącą się III kadencję. Przypomnijmy, że bieżąca (III) kadencja władz statutowych szczebla międzyzakładowego (zakładowego) upływa z dniem 31.12.2017 r., władz szczebla wojewódzkiego z dniem 31.03.2018 r. a władz krajowych Związku z dniem 30.06.2018 r.
 Zarząd Krajowy Związku postanowił, że wykonawcze i kontrolne szczebla międzyzakładowego (zakładowego) będą wybierane od 01.09 do 31.12.2017 r., władze wojewódzkie do 31.03.2018 r. a IV Kongres, który wybierze władze krajowe Związku odbędzie się w II kwartale 2018 r. Zarząd Krajowy Związku przyjął także uchwałę o kluczu wyboru delegatów na IV Kongres Związku.
 Podczas posiedzenia omówiono szczegółowo trwające od listopada prace powołanego przez minister Edukacji Narodowej Zespołu do spraw statusu prawnego nauczycieli i innych pracowników oświaty oraz czterech Grup roboczych. Określono priorytety Związku do zrealizowania w trakcie rokowań z MEN.
Zarząd Krajowy Związku jednogłośnie przyjął stanowisko w sprawie strajku organizowanego przez ZNP w dniu 31.03.2017 r. - tekst publikujemy odrębnie.