Aktualności

24 marca 2017 r. w Bydgoszczy odbyła się Sesja Nadzwyczajna III Kongresu Wolnego Związku Zawodowego "Solidarność - Oświata".
Podczas Sesji Nadzwyczajnej III Kongresu Związku wybrano 2 nowe osoby w skład Zarządu Krajowego Związku tj. na okres bieżącej kadencji (do 30.06.2018 r.). Nowymi członkami Zarządu Krajowego zostali wybrani:
- kol. Dagmara IWANCIW (członek Kujawsko - Pomorskiego Zarządu Wojewódzkiego Związku oraz bydgoskiej Komisji Międzyzakładowej) - nasz przedstawiciel w strukturach oświatowych Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych (EKZZ) oraz jedyny przedstawiciel pracowników z Polski w Radzie Zarządzającej Europejskiego Centrum Kształcenia Zawodowego (CEDEFOP) w Salonikach;
- kol. Mirosław GÓRCZYŃSKI (wiceprzewodniczący Lubelskiego Zarządu Wojewódzkiego Związku oraz szef lubelskiej Komisji Międzyzakładowej) - nasz przedstawiciel w Zespole opiniodawczo-doradczym przy Ministrze Edukacji Narodowej do spraw kształcenia zawodowego.
 Dokonano także wyboru nowej Przewodniczącej Krajowej Komisji Rewizyjnej Związku, którą została kol. Beata SZYMAŃSKA (woj. kujawsko - pomorskie) oraz uzupełniono skład KKR o wybór kol. Anny KOSMOWSKIEJ (woj. kujawsko - pomorskie).
Delegaci podjęli również uchwałę o dokonaniu zmian w Statucie Związku.
                                                                                                        Wszystkim wybranym gratulujemy!