Aktualności

Forum Związków Zawodowych negatywnie ocenia efekty pracy Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Pracy, powołanej przez Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Zarząd Główny Forum Związków Zawodowych na posiedzeniu w dniu 19.03.2018 r w Krynicy Zdroju jednogłośnie podjął uchwałę w tej sprawie.