Aktualności

Wcześniej stwierdzono prawidłowość dokonanych wyborów w Małopolsce i Wielkopolsce.
Małopolski Zarząd Wojewódzki Związku będzie działał w składzie: Barbara Dziwisz - przewodnicząca i dwie wiceprzewodniczące: Maria Kardaś oraz Lucyna Ziemianin. W skład Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej wybrano: Judytę Skawską - przewodniczącą oraz Ewelinę Bochaczyk i Pawła Madzulę.
W skład Wielkopolskiego Zarządu Wojewódzkiego Związku wybrano: Romana Gryczyńskiego - przewodniczącego oraz Ryszarda Chułka,  Jarosława Karolewskiego, Małgorzatę Jarek oraz Macieja Jankowskiego. Wojewódzka Komisja Rewizyjna będzie działała w składzie: Bartosz Cemborowski - przewodniczący, Andrzej Kuska i Kamil Kąkolewski.
Wybrano również delegatów na IV Kongres Związku z województw: małopolskiego i wielkopolskiego.
Wszystkim wybranym serdecznie gratulujemy i życzymy sukcesów w działalności związkowej na rzecz nauczycieli i pracowników oświaty!