Władze

IV Kadencja (od 25.06.2018 r.)
 
ZARZĄD KRAJOWY WOLNEGO ZWIĄZKU ZAWODOWEGO „SOLIDARNOŚĆ - OŚWIATA”
 
SŁAWOMIR WITTKOWICZ 
- Przewodniczący Wolnego Związku Zawodowego „Solidarność - Oświata”
 BARBARA BELICKA
- Wiceprzewodnicząca Zarządu Krajowego, Skarbnik Zarządu Krajowego
- Przewodnicząca Kujawsko - Pomorskiego Zarządu Wojewódzkiego
 DAMIAN DZIATKOWIAK
- Wiceprzewodniczący Zarządu Krajowego
 DAGMARA IWANCIW
- Członek Prezydium Zarządu Krajowego, Sekretarz Zarządu Krajowego
 EUGENIUSZ BUGAJ
- Członek Zarządu Krajowego
 LASANNA GŁÓWCZYK
- Członek Zarządu Krajowego
 MIROSŁAW GÓRCZYŃSKI
- Członek Zarządu Krajowego
- Przewodniczący Lubelskiego Zarządu Wojewódzkiego
 LILIANNA PAWLAK - KOZŁOWSKA
- Członek Zarządu Krajowego
 IWONA RUTKOWSKA - WYDRA 
- Członek Zarządu Krajowego
- Przewodnicząca Podkarpackiego Zarządu Wojewódzkiego
 NATALIA SIKORA 
- Członek Zarządu Krajowego
- Przewodnicząca Zachodniopomorskiego Zarządu Wojewódzkiego
 KATARZYNA STRZELECKA 
- Członek Zarządu Krajowego
- Przewodnicząca Łódzkiego Zarządu Wojewódzkiego
 TOMASZ SZYMANKIEWICZ
- Członek Zarządu Krajowego
- Przewodniczący Śląskiego Zarządu Wojewódzkiego
 ANNA ZIOMEK - LEWICKA
- Członek Zarządu Krajowego
 
KRAJOWA KOMISJA REWIZYJNA WOLNEGO ZWIĄZKU ZAWODOWEGO „SOLIDARNOŚĆ - OŚWIATA”
 
MARIA SADOCH
- Przewodnicząca Krajowej Komisji Rewizyjnej Wolnego Związku Zawodowego „Solidarność - Oświata”
 IRENA LEWIŃSKA
- Wiceprzewodnicząca Krajowej Komisji Rewizyjnej
 MARLENA PARUCH
- Sekretarz Krajowej Komisji Rewizyjnej
 IRENA MOLENDA
- Członek Krajowej Komisji Rewizyjnej
 BEATA SZYMAŃSKA
- Członek Krajowej Komisji Rewizyjnej

 

Założyciele Wolnego Związku Zawodowego Solidarność-Oświata - 7 maja 2004 

Komitet Założycielski Wolnego Związku Zawodowego Solidarność-Oświata

I Kadencja  (24.01.2005  – 15.10.2009)

II Kadencja  (15.10.2009 – 03.10.2013 )

III Kadencja ( 03.10.2013  - 25.06.2018)