Władze

ETAP ZAŁOŻYCIELSKI (07.05.2004 R. – 24.01.2005 R.)

KOMITET ZAŁOŻYCIELSKI WOLNEGO ZWIĄZKU ZAWODOWEGO „SOLIDARNOŚĆ – OŚWIATA”

SŁAWOMIR WITTKOWICZ – Przewodniczący Komitetu Założycielskiego

GRAŻYNA SAWICKA– Wiceprzewodnicząca Komitetu Założycielskiego

BARBARA BELICKA – Wiceprzewodnicząca Komitetu Założycielskiego

BEATA SZYMAŃSKA – Członek Komitetu Założycielskiego

ZBIGNIEW SŁAWIŃSKI – Członek Komitetu Założycielskiego

ALEKSANDRA JAGIELSKA – Członek Komitetu Założycielskiego

ALICJA JASTRZĘBSKA – Członek Komitetu Założycielskiego 

Od 25 maja 2020 r. biuro Wolnego Związku Zawodowego "Solidarność - Oświata" będzie czynne w godzinach od 9:00 do 15:00.

Toggle Bar