Ogólnopolski, reprezentatywny w rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego Wolny Związek Zawodowy Forum-Oświata reprezentuje i chroni interesy pracownicze członków Związku oraz pozostałych pracowników szkół i placówek oświatowych

Manifestacja w Warszawie

 • 14.09.2013_100
 • 14.09.2013_101
 • 14.09.2013_102
 • 14.09.2013_103
 • 14.09.2013_104
 • 14.09.2013_105
 • 14.09.2013_106
 • 14.09.2013_107
 • 14.09.2013_108
 • 14.09.2013_109
 • 14.09.2013_110
 • 14.09.2013_111
 • 14.09.2013_112
 • 14.09.2013_113
 • 14.09.2013_114
 • 14.09.2013_115
 • 14.09.2013_115_t1
 • 14.09.2013_18
 • 14.09.2013_29
 • 14.09.2013_30
 • 14.09.2013_31
 • 14.09.2013_32
 • 14.09.2013_33
 • 14.09.2013_34
 • 14.09.2013_35
 • 14.09.2013_36
 • 14.09.2013_37
 • 14.09.2013_38
 • 14.09.2013_44
 • 14.09.2013_46
 • 14.09.2013_47
 • 14.09.2013_48
 • 14.09.2013_50
 • 14.09.2013_51
 • 14.09.2013_52
 • 14.09.2013_53
 • 14.09.2013_54
 • 14.09.2013_55
 • 14.09.2013_62
 • 14.09.2013_63
 • 14.09.2013_73
 • 14.09.2013_81
 • 14.09.2013_92
 • 14.09.2013_93
 • 14.09.2013_94
 • 14.09.2013_95
 • 14.09.2013_96
 • 14.09.2013_97
 • 14.09.2013_98
 • 14.09.2013_99